/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi/0.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi/1.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi/2.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi/4.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi/3.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi/66.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/1.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/0.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/11.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/12.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/13.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/14.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/2.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/16.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/17.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/198.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/2.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/3.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/4.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/5.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/6.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/7.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/8.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorodi_dtey/9.jpg

Нагородження педагогічних працівників

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/1.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/2.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/3.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/4.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/5.jpg

Участь вихованців у міських, обласних, всеукраїнських конкурсів, змагань, виставок 2020-2021 н.р.

/Files/images/atestatsya_2021/dosyagnennya/1.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/dosyagnennya/2.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/dosyagnennya/3.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/dosyagnennya/4.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/dosyagnennya/5.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/dosyagnennya/6.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2018/Досягнення-віхованців-2018-р_1.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2018/8e7ffd1257e3186a3bfd566e23ed1e6a-0.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2018/8e7ffd1257e3186a3bfd566e23ed1e6a-1.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2018/5ed1063438c33a8414a2f9fdc4a85af9-0.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2018/5ed1063438c33a8414a2f9fdc4a85af9-1.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2018/5ed1063438c33a8414a2f9fdc4a85af9-2.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2018/5ed1063438c33a8414a2f9fdc4a85af9-3.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2017/Звіт-про-нагородження-вихованців-КЗ-МЦКПР-за-2017-рік.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2017/e50620160b3e2092ff53972c13836f6d-0.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2017/e50620160b3e2092ff53972c13836f6d-1.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/2017/e50620160b3e2092ff53972c13836f6d-2.jpg

/Files/images/sayt/dosyagnennya/Безимени-3.jpg

/Files/images/art-medas/15_h_16/Безимени-13.jpg /Files/images/art-medas/15_h_16/gramot/Безимени-4.jpg

І. Основні напрями роботи

Центр-комплекс позашкільної роботи є багатопрофільним позашкільним закладом, метою діяльності якого є надання додаткової освіти за трирівневим принципом організації навчально-виховного процесу відповідно до основних напрямків діяльності - художньо-естетичного та туристсько-краєзнавчого.

Пріоритетними завданнями нашого закладу є робота по удосконаленню форм і методів позашкільної додаткової освіти, створення сприятливих умов для розвитку національно - патріотичного виховання підростаючого покоління, забезпечення розвитку творчих здібностей сучасної особистості. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про мови», Конвенцією про права дитини, «Положенням про позашкільний навчальний заклад», Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Національною стратегією розвитку освіти України на 2012-2021 роки, Державною цільовою соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Указом Президента України від 20 березня 2008 року № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», положенням обласного проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», Комплексною програмою розвитку освіти у місті Марганці на 2011-2017 роки, листами Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, обласного дитячо-юнацького центру «Веснянка», обласного дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва «Колобок», управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради та іншими нормативно-правовими документами, якими визначено основні шляхи розвитку позашкільної освіти та організацію роботи позашкільних навчальних закладів.

На реалізацію цих завдань спрямовано ряд нормативних документів:

Указ Президента України від 01.06.2013 № 312 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»; особливе місце посідає Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344 «Про схвалення Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», метою якої є підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства та економіки; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

Педагогічний колектив ЦКПР у 2014-2015 навчальному році працював над виконанням річного плану роботи, затвердженим педагогічною радою від 29.08.2014р. протокол №4 та вирішенням науково-методичної проблеми (V етап 2014-2015 н.р. «Підсумковий»): «Креативне виховання – запорука розвитку творчої особистості».

Перед колективом ставилися наступні завдання:

- аналіз рівня розвитку творчого потенціалу вихованців;

- вивчення та оцінка накопиченого педагогічного досвіду керівника гуртка (актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів).

Навчально-виховна робота.

Педагогіка позашкільної освіти – це педагогіка виховання дитини як творця, зодчого власного життя, суб’єкта соціальної творчості. Вона відкриває перед дитиною скарби не лише української, а й світової культури, духовності. Шлях духовного освоєння-це пошук істини, добра, краси,тобто вищих цінностей.

Міський Центр-комплекс позашкільної роботи у 2014-2015 навчальному році спрямував свою роботу на розвиток діяльності художньо-естетичного та туристсько-краєзнавчого напрямів, підвищення ефективності навчально-виховного процесу й створення умов для всебічного розвитку вихованців.

Педагогічним колективом ЦКПР щорічно проводиться роз’яснювальна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл міста щодо можливостей одержання додаткової освіти в позашкільному закладі, здійснюється анкетування школярів, матеріали якого узагальнюються з метою вивчення потреб на освітні послуги.

Формування дитячого контингенту нашого закладу здійснюється відповідно до нормативної бази та Статуту. Статут закладу та річний план його роботи передбачають роботу педагогічного колективу ЦКПР відповідно поставленій меті: вихованню та розвитку творчої особистості. В гуртки зараховуються діти віком від 5 до 18 років. (Групи формуються згідно Положення про позашкільний навчальний заклад та Статуту ЦКПР). Наповнюваність у групах за 2014-2015 навчальний рік становила в середньому 15 дітей у групі.

Гурткова робота.

Протягом навчального року у закладі створено належні умови для навчання та виховання вихованців, підтримки їх фізичного та морального здоров’я.

З метою виконання завдань по забезпеченню самореалізації особистості вихованців в навчально-виховний процесс закладу впроваджувались кращі інноваційні здобутки позашкільної освіти та використовувались сучасні педагогічні технології.

Міський Центр-комплекс позашкільної роботи у 2014-2015 н.р. організував роботу з дітьми та юнацтвом за принципом добровільності вибору видів діяльності за інтересами.

Заклад здійснював навчання і виховання за двома напрямами: художньо-естетичним та туристсько-краєзнавчим. Навчально-виховну роботу здійснювали 11 керівників гуртків, з них:

6 – мають повну вищу педагогічну освіту,

2 – базову вищу освіту,

3 – неповну вищу освіту, яким і належить ключова роль у забезпеченні якості освіти у закладі.

Умови в яких розвивається вітчизняна освіта, вимагають докорінних змін і в системі сучасної позашкільної освіти. Наш позашкільний заклад - це простір для діяльності дитини. Навчальна діяльність відбувається так, щоб вона сприяла становленню особистості, як творця власного життя у співпраці з дорослими. Гуртківці на заняттях вчаться пізнавати себе, оточуючий світ, постійно рухатись уперед, самовдосконалюватись.

ЦКПР координуючий центр художньо-естетичної та туристсько-краєзнавчої роботи в місті.

Художньо-естетичний відділ – завідуюча Березовська Л.С.

Гуртковою роботою у художньо-естетичному напряму охоплено 552 дитини у 35 групах, 13 гуртках.

Всі наші педагоги творчі особистості, які весь час розвиваються, займаються самоосвітою, знають і вчать своїх гуртківців. При навчанні у гуртках наші вихованці не просто відтворюють те що засвоюють, а і розвивають, доповнюють знання і уміння, удосконалюють їх. Разом вони беруть участь у масових заходах різного рівня. У 2014-2015 н.р. гуртки «Палітра», «Рукоділля», «Паперова фантазія», театральний гурток «Бум», хореографічний ансамбль «Калинонька» взяли участь у міських масових заходах: «День міста», концертна програма до Дня визволення України «Люблю я безмежно тебе, Україно!», святкова програма до Дня вчителя, пізнавально-розважальна програма «Поспішає Миколай до дітей в гірницький край», новорічний концерт «Бажаємо щастя», міська виставка малюнків «Різдвяні свята, «Зимові пейзажі», «Новорічна вистава «Новорічні пригоди Червоного капелюшка», розважальна програма біля ялинки «Новий рік приходить в Україну, хай дарує мир і світлу днину», святковий концерт до Дня визволення міста Марганець «Благословення будь, земля моїх батьків».

Діти взяли участь в обласній виставці-ярмарку «Петриківський диво цвіт», грамотою нагороджена Лазданова Інна, гурток «Рукоділля»; у обласному конкурсі малюнків «Я хочу жити в якісному світі», І премію одержала Семенюк Анастасія, ізостудія «Палітра»; у обласному фестивалі екранних мистецтв «Дніпровські погостини», Лазданова Інна посіла ІІІ місце в номінації «Телевізійна програма», ІІ місце в номінації «Людина без друзів, що дерево без коріння», ІІІ місце «Україна - єдина родина»; у обласному фотоконкурсі «Щаслива мить» Кутова Діана посіла ІІІ місце в номінації «Екологія зона особливої уваги». Народний ансамбль «Веселі нотки» брав участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі творчої молоді «Осіння феєрія», де завоював Гран-Прі, 7 вихованок ансамблю – І премія, 3 – вихованки – ІІ премія. Гуртківці ЦКПР ізостудії «Палітра» колективу «Джерело» виготовили сувеніри, малюнки для воїнів АТО, а народний ансамбль «Веселі нотки» організував і провів благодійний концерт, під час якого були зібрані кошти в сумі 4490 гривень і направлені на лікування поранених воїнів АТО. Гурток «Рукоділля» взяв участь у Х фестивалі польської та української культур «Слов’янські зустрічі» де 6 вихованців нагороджені дипломами І ступеню. Хореографічний ансамбль «Калинонька» був нагороджений грамотою за ІІІ місце у номінації «Народний танець» на Всеукраїнському фестивалі «Танцювальна осінь». Народний ансамбль «Веселі нотки» був учасником VІ всеукраїнського фестивалю «Сузір’я талантів», І премія - 3 вихованці, ІІ премія – 2 вихованці, ІІІ премія – 3 вихованці. Обдарована, юна художниця Свист Марія була нагороджена Дипломом І ступеню і цінним подарунком від голови міста.

8 дітей із гуртка «Рукоділля» і 8 дітей з гуртка «Паперова фантазія» були відзначені серед переможців у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Знай і люби свій край». Лялька-мотанка «Матуся» Акуліної Марії та віночок «Троянди» Перепьолкіної Юлії були відправлені в місто Київ для участі у Всеукраїнському конкурсі.

Наш керівник гуртка «Веселі нотки» Павлова Світлана Олександрівна взяла участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», перемогла в ІІ обласному етапі і запрошена для участі в ІІІ етапі в місто Київ.

Діти не тільки працюють у гуртках, а і перемагають у конкурсах. За це вони одержують грамоти, дипломи і інші заохочення. Так 12 учасниць народного ансамблю «Веселі нотки» були нагороджені путівками у табір відпочинку «Перлина Придніпров’я». Діти були дуже задоволені своїм відпочинком.

Ми бачимо, що гармонічний розвиток особистості не можливий без естетичного виховання. Це завдання покладено на наш Центр позашкільної роботи. У відділі художнього виховання впроваджується цілеспрямоване виховання поваги, розуміння багатств і цінностей світової культури сприйняття прекрасного. Керівники гуртків залучають вихованців до різних жанрів мистецтва – музики, живопису, хореографії національних звичаїв та традицій.

Вихованці наших колективів виростають гідними громадянами України.

Туристсько-краєзнавчий відділ – методист Безверха В.Д.

Про роботу гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку УКПР у 2014-2015 н.р.

У 2014 – 2015 н.р. в закладі працювало 2 гуртки «Пішохідний туризм» - 30 чол., 1 туристсько-краєзнавчий «КРОКуС» -18 чол., 1 етнографічний «Джерело» - 18 чол., та 1 Євроклуб «Глобус» - 15 чол., навчанням в яких було охоплено 81 учня. Слід зауважити, що 1 група гуртка «Пішохідний туризм» протягом року працювала не стабільно через об’єктивні причини керівника гуртка Семидьянова Є.С.; другий гурток «Пішохідний туризм» у ІІ півріччі не працював більше двох місяців через хворобу керівника Никитенко В.О. заміна не здійснювалась з метою економії коштів.

У цьому навчальному році керівники гуртків ( крім «Джерела», керівник Мамонтова Н.В. активізували роботу з організації та проведення туристсько-краєзнавчих походів рідно краєм. Вихованці вивчали його історію, відпрацьовували тактику походів у цікавих подорожах на о. Хортиця, Томаківську січ, у села Нижнього Придніпров’я – Червоногригорівку, Вищетарасівку до балок Крутої, Крутенької, здійснювали тематичні краєзнавчі походи до Дня партизанської слави.

З восьми походів два були дводенні. Вихованці гуртків ТК напрямку взяли участь у 10 екскурсіях, вивчаючи архітектуру й забудову Марганця, пам’ятні місця, об’єкти соціально-культурного призначення . Крім того, вони провели два трудових десанти по прибиранню території приміських плавень («Пішохідний туризм», кер. Никитенко В.О.), до Дня довкілля традиційно взяли участь у заходах з природоохоронної діяльності («КРОКуС», кер. Луцева А.О.). Діти провели екологічні дослідження з метою вивчення рослинного світу балки Крутенької, стану грунтів балок через руйнівні природні процеси та недбале господарювання і забруднення комплексу балок в результаті людської діяльності.

Гуртківці ЦКПР беруть участь в традиційних міських заходах ТК напрямку: у сімейній естафеті, присвяченій Дню туризму, вихованці гуртка «КРОКуС» вибороли ІІІ призове місце; у міському турнірі «Люблю і знаю ріднокрай» представники цього гуртка посіли ІІ місце; робота вихованки Євроклубу «Глобус» А. Мажорової «Чарівна сила батіка» у конкурсі «Золотий Колобок» на обласному рівні відзначена, як оригінальна.

Найменші вихованці гуртка «Джерело» (кер. Мамонтова Н.В.) активно приєдналися до виготовлення сувенірів та листівок для учасників АТО, гуртківці гуртка «КРОКуС» передали їм через волонтерів тематичні малюнки. Вихованка Євроклубу «Глобус» Мажорова А. взяла участь у міському етапі Всеукраїнської історико - географічної експедиції «Історія міст і сіл України», де посіла ІІІ місце.

Педагоги, які працюють з дітьми за напрямком ТК роботи, щорічно розробляють тематичні навчально-методичні матеріали. Так, до 70 річчя Перемоги розроблено два туристичних маршрути з випуском буклетів («У нашій пам’яті навічно», «Подвигу жити»), розширено «Методичні рекомендації по забезпеченню роботи музеїв при навчальних закладах», разом зі студією «ART-medaS» створено відеофільм ТК тематики «В барвах осінніх заплав», який направлено для участі в обласному конкурсі.

Керівником туристсько-краєзнавчого гуртка «КРОКуС» Луцевою А.О. розроблено та впроваджено в практику «Методику фізико-географічних досліджень об’єктів природи ріднокраю», побудовану на власному досвіді багаторічного керівництва гуртком.

Для забезпечення організації заходів у період літнього оздоровлення дітей у закладах освіти педагогами розроблено ТК марафони, вікторини, кросворди, що сприяло змістовному дозвіллю відпочиваючих в оздоровчій зміні.

За підсумками участі в обласному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал ТК тематики розробка методиста ЦКПР Безверхої В.Д. стала призером.

Керівники гуртків ТК напрямку постійно підвищують фаховий рівень шляхом взаємовідвідування занять, обміну досвідом роботи, участі в семінарах. У поточному навчальному році курси підвищення кваліфікації пройдено одним педагогом, з метою підвищення кваліфікації вчителів-керівників спортивно-туристичних гуртків один педагог бере участь в інструкторському поході Українськими Карпатами.

Керівниками гуртків здійснено ремонт туристичного оснащення ЦКПР, яке використовується для забезпечення участі дітей в походах.

Проблемами в туристсько-краєзнавчій роботі міста є відсутність коштів та фахівців, які могли б професійно займатись туризмом з дітьми. У зв’язку з цим ми не беремо участь в жодних видах обласних туристсько-спортивних змагань, що впливає на загальний рейтинг міста.

У червні місяці, з метою забезпечення змістовного відпочинку школярів міста, враховуючи інтереси та вподобання вихованців пришкільних таборів, педагоги закладу двох відділів: художньо-естетичного та туристсько-краєзнавчого активно працювали з вихованцями шкільних оздоровчих таборів на базі ЦКПР та шкіл міста з 01.06.-18.06.2015 та профільної зміни «Гармонія» 17.09.-23.08.2015.

Методична робота.

Інформаційно-методична робота закладу спрямована на удосконалення навчально-виховного, організаційно-масового, інструктивно-методичного процесу та підвищення професійної майстерності керівників гуртків та педагогічних працівників закладу, програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності. Методична робота в закладі здійснюється відповідно до нормативних документів, які регламентують діяльність методичного кабінету.

Успішне виконання завдань позашкільної освіти і виховання значною мірою залежить від наполегливої праці організаторів методичної роботи – заступника директора, методиста та керівників методичних об’єднань. У структурі методичної роботи закладу створена і ефективно працює система колективної та індивідуальної діяльності керівників гуртків, спрямована на вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності

З метою підвищення рівня поінформованості, фахового рівня педагогічного колективу, обміну досвідом роботи в закладі протягом року проводились:

- 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались такі питання:

« Аналіз роботи педагогічного колективу за 2013-2014 н. р. та завдання на 2014-2015 н.р.», «Затвердження річного плану роботи ЦКПР на 2014-2015 н.р.», «Забезпечення основних прав дітей і підлітків на вибір видів і форм діяльності», «Розвиток діяльності, створення комфортних умов для виявлення та розвитку етичного, інтелектуального потенціалу гуртківців ЦКПР», «Громадянське, патріотичне виховання - запорука становлення духовної особистості», « Про атестацію педагогічних працівників закладу», « Про затвердження навчальних програм».

Протягом навчального року на методичній раді слухались питання: «Про результати впровадження новітніх педагогічних технологій в системі позашкільної освіти», «Форми та методи гурткової роботи багатопрофільного закладу у громадянському та патріотичному вихованні дітей», «Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладі», «Вдосконалення системи роботи керівників гуртків у контексті роботи над проблемою вивчення досвіду роботи керівників гуртків Лазданової І.Ю., Перепьолкіної Т.А., Луцевої А.О. У зв’язку зі зміною кадрового складу педколективу актуальним питанням була організація наставництва для молодих педагогів Медяник Я.В., Домонової Ю.В., Василенко Д.О. (наставник Березовська Л.С. – заввідділом).

В ЦКПР активно працюють два методичні об’єднання:

- художньо-естетичного напрямку (керівник Лазданова І.Ю.);

- туристсько-краєзнавчого напрямку (керівник Луцева А.О.).

Вони у своїй постійній роботі розглядають нагальні проблеми освітнього процесу в позашкіллі, вивчають кращий досвід педагогів з метою його впровадження в практику, проводять цікаві тренінги, відкриті заняття.

Однією з найважливіших форм науково-методичної роботи є індивідуальна праця керівника гуртка: самоосвіта, індивідуальна робота над науково-методичною проблемою, консультування, творчі звіти,майстер-класи, взаємовідвідування занять, наставництво досвідчених педагогів, опрацювання фахових журналів і методичної літератури, докурсова і післякурсова робота, що сприяє максимальній активізації діяльності педагогів.

Курсову підготовку у 2014-2015 пройшли два педагога: Безверха В.Д. - методист ЦКПР, Гайденко Ю.О. – керівник хореографічного гуртка «Калинонька». Навчання сприяло підвищенню кваліфікаційного рівня педагогів, удосконаленню форм і методів роботи з гуртківцями позашкільного закладу. Підсумкова курсова робота Безверхої В.Д. «Роль туристсько-краєзнавчих форм і методів роботи в патріотичному та громадянському вихованні школярів» може бути корисним методичним матеріалом для практичної роботи в гуртках туристсько-краєзнавчого напрямку міста.

Протягом 2014-2015 навчального року педагогічний колектив закладу прийняв участь в обласних семінарах художньо-естетичного та туристсько-краєзнавчого напрямків: Руженко Н.П. - керівник театрального гуртка «Бум», Перепьолкіна Т.А. - керівник гуртка «Паперова фантазія», Лазданова І.Ю. - керівник гуртка «Рукоділля», Березовська Л.С.- заввідділом, Безверха В.Д. – методист туристсько-краєзнавчого напрямку.

Щорічно педагоги ЦКПР беруть участь в обласному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал художньо-естетичної та туристсько-краєзнавчої тематики. У виставці «Педагогічні здобутки» 2014–2015 н.р. були представлені розробки краєзнавчих маршрутів «У нашій пам’яті навічно», «Подвигу жити!», присвячені 70-річчю Великої Перемоги» (автор Безверха В.Д. – методист ЦКПР), які були визнані кращими навчально-методичними матеріалами. У 2015 році нею ж розроблені «Методичні рекомендації по забезпеченню роботи музеїв при навчальних закладах».

По художньо-естетичному напрямку була представлена методична рекомендація керівнику гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Лялька-мотанка – прадавній оберіг українського народу» (автор Лазданова І.Ю. – керівник гуртка «Рукоділля»).

Педагогами ЦКПР розроблено та впроваджується в практику цілий ряд навчально-методичних матеріалів. Уже кілька років використовується авторська програма «З Україною в серці», автори: Карпова Г.О., Павлова С.О. Керівники гуртків художньо-естетичного та туристсько-краєзнавчого напрямку. щорічно, адаптують сучасні навчальні програми для роботи в гуртках,які використовуються колегами як набутий практичний досвід роботи с вихованцями.

Протягом 2014-2015 н. р. педагогами ЦКПР підготовлено навчальних (адаптованих) програм –11; методичних посібників – 4; доповідей (на педрадах, конференціях) – 4; презентацій – 1.

У ЦКПР створена система з атестації педагогів. Підібрана необхідна нормативна база та методичні матеріали, які регламентують проведення фахової атестації. Проводиться планування як перспективне, так і поточне. Є вся необхідна документація згідно Типового положення про атестацію: перспективний план атестації на 5 років, план атестації на навчальний рік, книга наказів. Питання проведення атестації заслуховуються на педагогічній раді (Підсумки атестації педагогічних працівників – 19.02.2015р.), нараді при директорові («Аналіз ходу атестації працівників ЦКПР – 04.03.2015 р.»; «Про підсумки атестації працівників ЦКПР» – 01.04.2015 р.).

Атестаціяпроводилася відповідно до вимог нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року за № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/1855 (зі змінами), наказу управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради від 11.09.2014 р. № 255 «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників навчально- виховних закладів у 2014 році», наказу ЦКПР від 19.09.2014 р. № 90 «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників ЦКПР у 2015 році» та протоколу засідання атестаційної комісії ЦКПР від 15.10.2014 р.

Відповідно до «Плану проведення атестації педагогічних працівників в 2014-2015 н.р.» її пройшли 4 педагоги: Безверха В.Д. - методист ЦКПР, якій присвоєно тарифікаційний розряд «спеціаліст вищої категорії»; Лазданова І.Ю., керівник гуртка «Рукоділля», підтвердила 10 тарифікаційний розряд; підвищили кваліфікаційні розряди два педагоги – Матвєєв О.О., керівник студії «ARTmedaS» на 10 тарифікаційний розряд, Гайденко Ю.О. – керівник хореографічного гуртка «Калинонька» на 9 тарифікаційний розряд.

Безверха Валентина Дмитрівна працює на займаній посаді більше 10 років, високий професіонал своєї справи. Як методист, проявляє необмежений та різноманітний інтерес до своєї справи, вкладає всі свої знання та професійний досвід в улюблену справу: розробляє туристичні маршрути, пише методичні розробки, надає постійну методичну допомогу загальноосвітнім закладам міста як координатор з туристсько-краєзнавчої роботи. Вона є автором власних навчально-методичних розробок, бере участь в обласних конкурсах на кращій навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, керує дослідницькими проектами педагогів та учнів («На гостини до Зірок», «Сад двох Героїнь», «Привіт, Європо!», «Практика проведення турніру «Люблю і знаю ріднокрай», «Це потрібно живим», «Методичні рекомендації по забезпеченню роботи музеїв при навчальних закладах»). Багато зусиль докладає до забезпечення участі освітніх закладів у міському та обласному конкурсах відеофільмів туристсько-краєзнавчого спрямування. Вже п’ять років поспіль роботи юних кіноаматорів посідають призові місця на рівні області.

Лазданова Ірина Юріївна – керівник гуртка «Рукоділля» творча, талановита, ініціативна, за період своєї роботи в ЦКПР виховала та прищепила любов до народного мистецтва сотні гуртківців, своє покликання вбачає в залученні школярів до вивчення і продовження споконвічних традицій української національної культури. Вихованці гуртків щорічно беруть участь в міських масових заходах: «День міста», «День захисту дітей», обласних, Всеукраїнських конкурсах та виставках. Вона має безліч нагород. Нею створені цікаві, яскраві колекції ексклюзивного одягу «Бонсуер», «Різнокольорова Феєрія», «Ляльки-мотанки в польських національних костюмах», «Обережні ляльки-мотанки», колекція об’ємних фігур з паперу.

Матвєєв Олександр Олексійович - керівник гуртка «ART-medaS», за короткий термін роботи в ЦКПР зумів згуртувати колектив однодумців серед педагогів та дітей.

Творчий, талановитий, досвідчений фотограф та оператор, Матвєєв О.О. створює професійні сюжетні фільми, фотознімки разом зі своїми вихованцями, які посідають призові місця у міських та обласних конкурсах: три роки поспіль студія виборює перемоги на обласних фотоконкурсах «Щаслива мить», «Кращий відеофільм туристсько-краєзнавчої тематики». Він на високому художньому, естетичному рівні створює відеоматеріали сайту ЦКПР, здійснює відеозйомку масових заходів на рівні міста та ЦКПР.

Гайденко Юлія Олександрівна - керівник хореографічного гуртка «Калинонька», зосереджує свою увагу на вихованні творчої особистості, закоханої в національну культуру, традиції українського народу, прищеплює любов до танцю. Творча, ерудована, компетентна, вона створює цікаві хореографічні композиції з урахуванням стилістичних особливостей жанру, наполегливо залучає найменших вихованців до занять танцями. У 2014році колектив «Калинонька» став дипломантом Всеукраїнського фестивалю «Танцювальна осінь» у номінації «Народний танець» (II місце).

Результати атестації були оголошені у квітні 2014 року (наказ по ЦКПР від 27.03.2014 року № 11-к/тр; протокол засідання атестаційної комісії ЦКПР від 27.03.2014 року № 5).

Заступником директора, завідуючим відділом художньо-естетичного виховання, методистом закладу надається допомога в складанні програм, навчальних планів гуртків, організації проведення масових заходів, акцій, конкурсів, фестивалів, виставок, виявленні обдарованих дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 2417

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.